Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klan

Klan je určitá skupina hráčů,popřípadě přátel,kteří se navzájem morálně a materiálně podporují.Dávají materiál do společného Warehousu(Clan warehouse),ze kterého pak stavějí náročnější věci,můžou vlastnit Clan Hall nebo hrad(po tom co ho dobijí).

 • Klan se nejprve musí založit,to jde v kterékolikv guildě u představeného(např High Priest v chrámu apod.).Postava,která založí klan a má level víc než 10,se stane Clan Leaderem(CL) a má na starost správu klanu,zvětšuje level klanu(viz dále), vyhlašuje klanové války(Clan War), přihlašuje klan do bitvy o hrad(Castle Siege),přibírá nové členy(příkaz /claninvite),dává znak klanu(crest),připojuje klan k alianci apod.

Klan Level požadavky

 • Levely klanu:
  0.level
  • Maximálně 10 členů
  • CL může vyhodit hráče z klanu
  • CL může zrušit klan
  • Možno psát do klan chatu
  1.level
  • Maximálně 15 členů
  • Užívání a manipulace s Clan Warehousem
  • Požadavky: 30 000 Skill Pointů,650 000 Aden a minimálně 1 člen klanu
  2.level
  • Maximálně 20 členů
  • Účast na kupování Clan hallu
  • Používání a správa Clan hallu
  • Používání Clan Message Boardu(posílání zpráv členům klanu)
  • Požadavky: 150 000 Skill Pointů, 2 500 000 Aden a minimálně 1 člen klanu
  3.level
  • Maximálně 30 členů
  • Přidání klanového symbolu(emblem)a znaku(crest)
  • Přidělování titulů(title) členům klanu
  • Vyhlášení klanové války(Clan War)
  • Možnost Clan Announcementu(oznámení pro klan od CL)
  • Započetí úkolu na čtvrtý level
  • Požadavky: 500 000 Skill Pointů,Blood Mark(z Bloody Queen) a minimálně 1 člen klanu
  4.level
  • Maximálně 40 členů
  • Účast na dobývání hradu(Castle Siege)
  • Skilly pro CL: Seal of Ruler(potřebný k zabrání hradu) a Build Siege Headquarters(vybudování základny při obléhání
  • Správa hradu a instalování vylepšení v hradě
  • Započetí úkolu na pátý level
  • Požadavky: 1 400 000 Skill Pointů,Alliance Manifesto(z questu) a minimálně 1 člen klanu
  5.level
  • Maximálně 60 členů
  • Zakládání a rušení aliancí
  • Vytáření akademie
  • Učení klanových skillů
  • Vydělávání Reputačních bodů(Reputation points)
  • Požadavky: 3 500 000 Skill Pointů,Seal of Aspiration(z questu) a minimálně 1 člen klanu
  6.level
  • Maximálně 100 členů
  • Vytvoření Královské Stráže(Royal Guard)
  • Učení klanových skillů
  • Požadavky: 10 000 Reputačních bodů a minimálně 30 členů klanu
  7.level
  • Maximálně 140 členů
  • Vytvoření Řádu rytířů(Order of Knights)
  • Učení klanových skillů
  • Požadavky: 20 000 Reputačních bodů a minimálně 80 členů klanu
  8.level
  • Učení klanových skillů
  • Požadavky: 40 000 Reputačních bodů a minimálně 120 členů klanu
 • Clan War:
  • Válka může být vyhlášena klanem s levelem minimálně 3 a více než 15 členy(příkaz /clanwarstart),může dát nejvíce 30 vyhlášení války,ale není omezen počet přijatých válek.
  • Když hráč zabije hráče klanu,kterému vyhlásil válku a ten ji nepřijal,ztrácí mrtvý 1/4 zkušeností normální smrti a útočník dostane PK bod.
  • Když hráč zabije hráče klanu,kterému vyhlásil válku a ten ji přijal,útočník nezískává karmu ani PK bod.
  • Člen nepřátelského klanu,se kterým jste ve válce,je označen symbolem u jména-příkazy /enemylist(seznam klanů,kterým jste vyhlásili válku a oni nepřijali),/attackerlist(seznam klanů,které Vám vyhlásili válku a vy jste nepřijali),/clanwarlist(seznam klanů se kterými ste ve válce a přátelských klanů).
  • Válka končí,pokud oba klany zruší vyhlášení války(příkaz /clanwarstop)
 • Opuštění klanu:
  • Když CL vyloučí člena z klanu,tak ten musí počkat jeden den aby mohl vstoupit do jiného klanu,ale může hned založit klan,klan ze kterého byl vyloučen musí počkat jeden den,aby mohl přijmout nové členy klanu.
  • Jestliže hráč sám odejde z klanu,musí počkat jeden den,aby se mohl přidat k jinému klanu,ale může ihned založit nový klan;klan ze kterého odešel může ihned nabírat nové členy.
 • Výměna Clan Leadera
  • Jestliže chce klan vyměnit CL, musí stávající CL zajít za představeným gildy(High Priest,Warehouse Chief...) a tam vyměnit CL(Delegate the clan leader's authority.).
  • Zavedeno až v Interlude, takže se o to v C5 nepokoušejte:-)